browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Hírek

2013 januárjában az alábbi levél érkezett az Európai Bizottság természetvédelmi részlegétől.
“Köszönöm az Európai Uniós természetvédelmi törvénykezés iránti érdeklődését, amely a fogságban nevelt (szaporított) madárfajokra vonatkozik. Ön idézi az Európai Unió útmutatásából azt a szakaszt, mely a madarakra vonatkozó fenntartható vadászatot érinti. Az 1.3.2. fejezet azt állítja, hogy a védelem nem terjed ki a fogságban tenyésztett egyedekre.
Ha azonban ezen egyedeket visszahelyezik a szabad természetbe és ott semmiben sem különböznek az eredetileg is vadon élő fajtársaiktól, a madarakra vonatkozó direktívák természetesen rájuk is érvényesek lesznek.
Ezek a védelmi rendelkezések (Birds Directive) nem vonatkoznak azokra az egyedekre, melyek fogságban történt nevelését (szaporítását), függetlenül attól, hogy hányadik generációhoz tartozik, zárt gyűrű, vagy más ezt megerősítő (hitelesítő) rendszer igazolja.

Válaszolva további érdeklődésére azt tudom mondani, hogy egy madárra (tartására) az EU Birds Directive szabályzata vonatkozik ha objektív módon bizonyítható, hogy egy európai faj adott egyede fogságban szaporodott , nevelkedett.
Ennek értelmében más EU-s tagországban is szaporítható és tartható.
Nem tartozik azonban hatáskörünkbe az állásfoglalás, ami a különböző tagállamok engedélyezési és irányítási rendszerére vonatkozik. A problémát továbbítom kollégáimnak, akik kompetensek a DG Enviroment CITES rendszerében remélve, hogy tudnak további szakértői választ adni az EU-n belüli fajok kereskedelmét illetően.”

 

A levél eredeti angol nyelvű verziója:

Thank you for your message enquiring about the protection status under EU Nature legislation of specimens of bird species that are raised in captivity. The EU guide to sustainable hunting under the Birds Directive, provides some information on this question. Section 1.3.2  of the guide also states that Protection does not extend to specimens bred in captivity. Nonetheless, in cases where captive bred individuals are released into or return to the wild, and are indistinguishable from wild individuals of the same species occurring in the same areas, it is reasonable to consider that the terms of the Directive are applicable. Therefore, if it is possible to demonstrate, using a closed ring or other system of confirmation, that a specimen has been raised in captivity, regardless of the number of generations involved, then it does not fall under the scope of the Birds Directive.

I would expect that in so far as it relates to the EU Birds Directive if it can be demonstrated in an objectively verifiable way that a specimen of a European bird species has been reared in captivity then it should be possible to keep and breed them in other EU Member States. However, I am not in a position to comment on the different systems of control and permitting that are in place in different Member States. I copy to my colleagues in the CITES unit of DG Environment just in case they may have any additional comment in relation to trade of species in the EU.